Madee watu hawaendi na watoto kazini..

Madee watu hawaendi na watoto kazini. Daima si vyema nafsi ya mtu ikose maarifa, neno kuu lanena hivyo. Basi wenye maarifa wawape maarifa wengine katika upana wa ujenzi imara wa msingi wa kila jambo lenye maana. Lakini jambo jema ni ‘Upendo wa Baba kwa ...